Để chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ; không phải ai cũng có thể […]