Dù nam giới hay nữ giới cũng không tránh được bệnh “thầm kín” khó nói. […]