Cũng lâu rồi bạn với người yêu chưa có thời gian đi chơi xa cùng […]