Đã có rất nhiều trường hợp trẻ em bị tử vong; đáng tiếc hơn là […]