Ai bảo là chỉ những người yêu nhau mới được đi du lịch cùng nhau. […]