Một năm lại sắp trôi qua, dù có bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn […]