Theo y khoa, thì ngáp là một hiện tượng sinh lý tự nhiên nhằm làm […]