Thời trang được xem là một trong những lĩnh vực rất khó để chiều chuộng. […]