Khách Thi được biết đến là một kiện tướng dancesport của Việt Nam. Cô giáo […]