Trước khi chia tay vào năm 2017, Brad Pitt và Angelina Jolie luôn được đánh […]