Ngày 18/12/2020, cộng đồng yêu nhạc phát sốt khi Đen Vâu (rapper) bất ngờ quay […]