Sự lãng mạn trong tình yêu được ví giống như là hơi men của rượu. […]