Việt Nam được biết đến như là một quốc gia được tạo hóa ưu ái […]